Virtual Assistant (VA)
Virtual Assistant (VA)
Interim Assistant
Interim Assistant
Projectondersteuning
Project ondersteuning
Notuleren
     Notuleren
Advies
            Advies

Advies

Door de (snelle) groei van uw organisatie, is het opzetten of het herinrichten van uw secretariaat een niet te verwaarlozen onderdeel. Een secretariaat dat “goed” functioneert, heeft als grootste kwaliteit: dienstbaar de “stille” kracht zijn’.
Dat is nu precies de reden waarom secretaresses en managers samen een sterk team vormen.

Opzetten secretariaat:
Uw organisatie maakt een (snelle) groei door, waardoor u onvoldoende tijd heeft om de secretariële werkzaamheden zelf te verrichten. De druk en tijd die nodig is om een secretaresse aan te nemen en in te werken is niet wenselijk. U wilt zich volledig kunnen richten op uw eigen werk. Admon services biedt u hiervoor een tijdelijke of structurele adequate oplossing.
Het is van groot belang dat uw organisatie soepel blijft functioneren!

Herinrichten secretariaat:
Uw organisatie maakt een (snelle) groei door en als gevolg daarvan wordt uw  secretariaat overladen met werkzaamheden. Of u bent op zoek naar een manier om de kwaliteit en flexibiliteit binnen het secretariaat te verhogen en de kosten te verlagen.
Het is een greep uit de vele redenen om
Admon services in te schakelen.

Admon services kan de ondersteunende secretariële afdelingen voor u opzetten, reorganiseren en (her)structureren, zodat u zich volledig kunt richten op uw eigen werk. Na overleg, waarin de wensen en eisen besproken zijn, bieden wij vanuit onze vakkundigheid, professionaliteit en ervaring een advies op maat!  

Voordelen van ons advies:
  Rendementsverhogend
  Prettige werksfeer
 Kwaliteitsverhogend

  Duidelijkheid over werkplek en werkzaamheden
  Optimaliseren van de werkzaamheden
  Efficiënt en effectief werken

Een secretariaat dat op orde is, bespaart u veel tijd en geld!