Virtual Assistant (VA)
Virtual Assistant (VA)
Interim Assistant
Interim Assistant
Projectondersteuning
Project ondersteuning
Notuleren
     Notuleren
Advies
            Advies

 

 

 

Notuleren

Uw organisatie heeft baat bij kwalitatieve en objectieve verslaglegging.
Admon services notuleert als vaste en incidentele notuliste bij verschillende bijeenkomsten,  besprekingen en overleggen. 
Wij hebben ruime ervaring in uiteenlopende vergaderingen en bijeenkomsten.

Voordelen van onze notuliste:
  Incidenteel of structureel inzetbaar
  Objectief
  Ook buiten kantooruren inzetbaar
  Geen extra werkdruk voor uw secretaresse
  Zorgen voor een professionele uitstraling

Voordelen van verslaglegging:
  Vergadering wordt inzichtelijk voor degenen die niet aanwezig waren
  Startpunt voor een volgend overleg
  Gemaakte afspraken, besluiten en acties kunnen niet tot discussie leiden
  Duidelijkheid van de actiepunten
  Gemaakte afspraken, besluiten en acties kunnen altijd op een later tijdstip teruggelezen worden.

Duidelijke notulen zorgen voor een professionele en overzichtelijke vergadering!