Notuleren

Organisaties hebben baat bij een kwalitatieve en objectieve verslaglegging.
Admon services notuleert bij verschillende vormen van bijeenkomsten,  besprekingen, overleggen en vergaderingen. 
Wij kunnen uw vaste notuliste bij vergaderingen zijn, maar wij zijn ook bij incidentele opdrachten inzetbaar.

Vormen van verslaglegging:
 
Actiepunten en besluitenlijst;  Alleen actiepunten en besluitenlijst worden vermeld.
  Beknopt verslag;   Beknopt verloop van de vergadering met een korte toelichting op de besluiten.
  Uitgebreid samenvattend;  Vastlegging verloop van de vergadering, met de discussies om tot een besluit te komen.
Woordelijk verslag; De letterlijke bewoording van alle sprekers worden volledig weergegeven.

Voordelen van verslaglegging:
  Duidelijkheid van de actiepunten
  Startpunt voor een volgend overleg
  Gemaakte afspraken, besluiten en acties kunnen niet tot een discussie leiden
  Vergadering wordt inzichtelijk voor diegene die niet aanwezig waren
  Gemaakte afspraken, besluiten en acties kunnen altijd op een later tijdstip teruggelezen worden.

Voordelen notuliste:
  Incidenteel of structureel inzetbaar
   Objectief
  Ook buiten kantooruren inzetbaar
  Geen extra werkdruk voor uw secretaresse
  Zorgen voor een professionele uitstraling

Duidelijke notulen zorgen voor een professionele en duidelijke vergadering!