Notuleren

Organisaties hebben baat bij een kwalitatieve en objectieve verslaglegging.
Admon services notuleert bij verschillende vormen van bijeenkomsten,  besprekingen, overleg en vergaderingen. 
Wij kunnen uw vaste notuliste zijn, maar ook uw notuliste bij incidentele opdrachten.

Voordelen van onze notuliste:
  Incidenteel of structureel inzetbaar
  Objectief
  Ook buiten kantooruren inzetbaar
  Geen extra werkdruk voor uw secretaresse
  Zorgen voor een professionele uitstraling

Voordelen van verslaglegging:
  Vergadering wordt inzichtelijk voor degenen die niet aanwezig waren
  Startpunt voor een volgend overleg
  Gemaakte afspraken, besluiten en acties kunnen niet tot discussie leiden
  Duidelijkheid van de actiepunten
  Gemaakte afspraken, besluiten en acties kunnen altijd op een later tijdstip teruggelezen worden.

Vormen van verslaglegging:
 
Actiepunten en besluitenlijst;  Alleen de actiepunten en besluitenlijst worden vermeld.
  Beknopt verslag;  Beknopt verloop van de vergadering met een korte toelichting op de besluiten.
  Uitgebreid samenvattend;  Vastlegging verloop van de vergadering, met de discussies om tot                                                                           een besluit te komen.
Woordelijk verslag;  De letterlijke bewoording van alle sprekers worden volledig weergegeven.

Duidelijke notulen zorgen voor een professionele en overzichtelijke vergadering!