Voor wie?

Ondernemers die …
   … (te) weinig tijd overhouden om randzaken te combineren met de groei en het succes van hun
            bedrijf; 

   … hun secretaresse moeten missen vanwege zwangerschap, vakantie of ziekte;
   … moeite hebben om hun randzaken te structureren of organiseren; 
   … een (vaste) betrouwbare en objectieve notulist willen voor de vergadering;
   … een secretaresse nodig hebben tijdens de overbruggingsperiode bij een sollicitatieprocedure;
   … willen dat hun office een duidelijke taakverdeling heeft en functioneert; 
  … ondersteuning willen op de afdeling HR en Administratie;
   … niet meer achter de feiten aan willen lopen; 

   … een efficiënt ingericht secretariaat willen;
   … ondersteuning op maat willen.

Waarom onze “secretariële duizendpoot?”
  wij notuleren óók online;
  wij zijn adequaat, flexibel en betrouwbaar;
  wij stellen prioriteiten en houden overzicht;
  wij zijn structureel of incidenteel inzetbaar;
  wij ondersteunen HR en de Administratie; 
  wij organiseren & (her)structureren;
  wij ontzorgen tot ontzien u;
  wij zorgen voor structuur in uw bedrijf en rust in uw hoofd;
   wij hebben ruime ervaring in de meest uiteenlopende vakgebieden;
  wij bieden ondersteuning op maat, met de kwaliteit van een vaste kracht.

Door te analyseren, (her)structureren en organiseren, worden de werkzaamheden efficiënt en effectief verricht. 
Wilt u weten wat ik voor uw bedrijf kan betekenen, aarzel niet en neem met mij contact op.