Ik, Anja Mondria werk als onafhankelijke externe vertrouwenspersoon (VPI) voor werkgevers in de profit of non-profit sector die hét verschil willen maken voor hun medewerkers. Ik ben persoonlijk gecertificeerd en geaccrediteerd bij de Landelijk Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV) en Stichting Hobéon SKO.

Als vertrouwenspersoon ben ik het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers die ongewenste omgangsvormen. PSA en / of kwesties rondom integriteit ervaren. Het luisteren en begeleiden van medewerkers, informeren en adviseren van werkgevers over dilemma’s als ongewenste omgangsvormen, PSA en vermoedens van integriteitsvraagstukken zijn daarin belangrijke thema’s. In deze ondersteunende en adviserende rol ben ik betrokken bij de meldprocedures en bij alle stappen die gezet moeten worden om de melding te de-escaleren.