Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de gehele Europese Unie. Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar persoon, is een persoonsgegeven.

ADMON services, gevestigd aan de Oude Rijksweg 418, 7954GV te Rouveen, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer; 30139653, verklaart hierbij:
 nooit persoonlijke gegevens van opdrachtgevers te zullen verstrekken aan derden;
 nooit kopieën van die persoonlijke gegevens te zullen maken dan wel te zullen  gebruiken anders
        dan uitsluitend te eigen behoeve;
 de verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend en alleen gebruikt worden voor
        interne doeleinden, zoals bijvoorbeeld; facturatie, telefoon, e-mailverkeer, (nieuws)brieven,
        informatieverstrekking, etc.;
 e-mailadressen en/of adresgegevens nooit te gebruiken voor marketingdoeleinden en/of voor
       doeleinden die leiden tot spam;
 de opdrachtgever zelf altijd de mogelijkheid heeft tot inzage in zijn bedrijfsgegevens en het recht
        heeft deze uit onze database te (laten) verwijderen;
 de bewaartermijn voor ADMON services loopt tot en met het moment dat onze zakelijke relatie
        is verbroken;
 alle data op server en werkstations, websites en in de back-ups volledig zijn versleuteld met de
       hoogste vorm van encryptie;
ADMON services maakt geen gebruik van cookies.

Kortom, uw gegevens zijn bij ons absoluut veilig!