Virtual Assistant (VA)
Virtual Assistant (VA)
Personal Assistant (PA)
             Personal                    Assistant (PA)
Projectsecretariaat
Projectsecretariaat
Notuleren
           Notuleren
 Cultuur- & Structuurmanagement
Cultuur- & Structuur          management

Cultuur- & Structuurmanagement

 Cultuur- & Structuurmanagement
               Cultuur- &                    Structuurmanagement

Door de groei van uw organisatie is Cultuur- & Structuurmanagement een niet te verwaarlozen onderdeel. De brede aanpak van Cultuur- & Structuurmanagement heeft het grootste positieve effect op integriteit en ethiek binnen uw organisatie. Verandering van cultuur en structuur zorgt voor een andere blik naar de kansen en mogelijkheden. Des te groter het draagvlak van uw medewerkers, des te eenvoudiger het doorvoeren van veranderingen richting de nieuwe gewenste situatie verloopt.

Voordelen…
…  Ongewenste patronen en effecten veranderen
…  Verkleinen van het integriteitsrisico 
…  Structureren van vastgestelde procedures en protocollen 
…  Inzichtelijk maken van overtuigingen en belevingen van werknemers 
…  U kunt weer bezig zijn met de leuke kanten van het ondernemerschap   
…  Structuur in uw bedrijf is rust in uw hoofd

Heeft u een vraag of een verzoek, neem dan gerust
contact met ons op.