Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)
een onderbelicht risico in de werkomgeving!

De sleutel tot een gezonde werkplek ligt in het begrijpen en aanpakken van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA).

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) verwijst naar alle aspecten van het werk die te maken hebben met de interactie tussen medewerkers en de werkomgeving, meegerekend de sociale en psychologische factoren. PSA is van invloed op de mentale gezondheid, tevredenheid, motivatie, algehele productiviteit en langdurig ziekteverzuim van de medewerkers.

Wanneer er onvoldoende beleid wordt gevoerd op het voorkomen van PSA, zullen mensen zich eerder en langdurige ziek melden.
Uw organisatie zal deze ziektekosten moeten betalen, maar het werk blijft liggen.

Als vertrouwenspersoon kan ik Psychosociale Arbeidsbelasting vroegtijdig bij uw medewerkers herkennen.
Mijn doel is: om een positief en veilig werkklimaat te realiseren, die bijdraagt aan een prettige arbeidscultuur.

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) is al jaren één van de grootste arbeidsrisico’s!