Interne of Externe Vertrouwenspersoon
is essentieel voor een veilige en integere werkomgeving

Bij ADMON Consultancy & Services zetten wij ons in voor een veilige en integere leef-, leer- en werkomgeving, waarin iedereen zich veilig en vrij voelt om openlijk te praten.

Waarom een Vertrouwenspersoon?

Medewerkers hebben wettelijk recht op een veilige en integere werkomgeving, waar beleid wordt gevoerd tegen ongewenste omgangsvormen, psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en integriteit. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon helpt werkgevers deze wettelijke bepalingen na te leven. Wij bieden deskundige begeleiding bij het optimaliseren van gedragsregels en meldreglementen.

Met heldere gedragscodes en meldprocedures voelen medewerkers zich gesteund om hun zorgen intern te melden. Dit creëert een open en transparante werkomgeving, waarin problemen snel kunnen worden opgelost zonder dat externe instanties of de media wordt ingeschakeld.

Interne of Externe Vertrouwenspersoon?

De rol en positie van een interne vertrouwenspersoon kan soms ingewikkeld zijn. Als externe vertrouwenspersoon kan ik naast of in plaats van de interne vertrouwenspersoon werken, waardoor de drempel voor medewerkers wordt verlaagd en kwesties vertrouwelijk kunnen worden besproken zonder angst voor belangenconflicten. Uw interne vertrouwenspersoon kan ook bij mijn terecht voor sparren en advies.

Psychosociale Arbeisbelasting (PSA)

PSA verwijst naar stress en belasting die door de interactie tussen werknemers en hun werkomgeving ontstaat, met inbegrip van psychologische en sociale factoren. Deze belasting kan voortkomen uit zaken als hoge werkdruk, onduidelijke taken en sociale conflicten op de werkplek. Het is belangrijk om PSA te herkennen en aan te pakken om het welzijn van werknemers te bevorderen en een gezonde werkomgeving te creëren. Lees verder …

Het inschakel van een externe vertrouwenspersoon versterkt niet alleen het vertrouwen en welzijn van medewerkers, maar draagt ook bij aan het opbouwen van een gezonde en ethische bedrijfscultuur.