Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon is een essentiële schakel in het creëren van een veilige werkomgeving!

Als vertrouwenspersoon streef ik naar het creëren van een veilige en gezonde leef-, leer- en werkomgeving, waarin iedereen zich veilig en vrij voelt om openlijk te praten.

Uw medewerkers hebben wettelijk recht op een veilige en integere werkomgeving, waar beleid omtrent ongewenste omgangsvormen, PSA en integriteit wordt gevoerd. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is voor een werkgever een mogelijkheid om invulling te geven aan deze wettelijke bepalingen. U wordt vakkundig geïnformeerd en geadviseerd bij het optimaliseren van de gedragsregels en het meldreglement.

Uw medewerkers durven hun kwesties eerder te melden, wanneer er duidelijke gedragscodes en meldprocedures zijn. Dit voorkomt dat klokkenluiders hun verhaal met externe instanties, bijvoorbeeld: het Huis voor Klokkenluiders of de media gaan delen.

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

PSA verwijst naar stress en belasting die door de interactie tussen werknemers en hun werkomgeving ontstaat, met inbegrip van psychologische en sociale factoren. Deze belasting kan voortkomen uit zaken als hoge werkdruk, onduidelijke taken en sociale conflicten op de werkplek. Het is belangrijk om PSA te herkennen en aan te pakken om het welzijn van werknemers te bevorderen en een gezonde werkomgeving te creëren.
Lees verder …

Interne en externe vertrouwenspersoon?

De rol en positie van een interne vertrouwenspersoon kan ingewikkeld zijn. Als externe vertrouwenspersoon kan ik in plaats van of naast de interne vertrouwenspersoon zorgen dat de drempel wordt verlaagt en kwesties vertrouwelijk kunnen worden besproken, zonder angst voor mogelijke belangenconflicten. Uw interne vertrouwenspersoon kan bij mij terecht om te sparren of voor advies.

Het inschakel van een externe vertrouwenspersoon versterkt niet alleen het vertrouwen en welzijn van medewerkers, maar draagt ook bij aan het opbouwen van een gezonde en ethische bedrijfscultuur!