Virtual Assistant (VA)
Virtual Assistant (VA)
Personal Assistant (PA)
             Personal                    Assistant (PA)
Projectsecretariaat
Projectsecretariaat
Notuleren
           Notuleren
 Cultuur- & Structuurmanagement
Cultuur- & Structuur          management

Virtual Assistant (VA)

U wilt als ondernemer af en toe secretariële ondersteuning op een hoog niveau. Wij garanderen een passende secretariële ondersteuning, door zelfstandig maar in nauw overleg de werkzaamheden te verzorgen die geregeld moeten worden. U kunt zich 100% op uw core business richten.

Virtual Assistent (VA)
     Virtual Assistent (VA)

Voordelen…
… volledig behoud van eigen identiteit
… figuurlijke ‘spin in het web’ of ‘duizendpoot’
professionalisering van jouw onderneming
… de daadwerkelijke gewerkte uren worden berekend

… heeft grip op de zaken

Heeft u een vraag of een verzoek, neem dan gerust
contact met ons op.