Voorlichting & Training

Voorlichting & Training is bouwen aan kennis en vaardigheden voor succes
op de werkvloer
!

Een gezond werkklimaat is van cruciaal belang voor het welzijn van de mensen en is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers, leidinggevenden en medewerkers. Een gezond werkklimaat zorgt voor minder ziekte en ze zullen meer en langer bij de organisatie betrokken zijn.

Door medewerkers, leidinggevende en managers voorlichting te geven en te trainen om bijvoorbeeld: psychosociale risico’s te herkennen en effectieve strategieën te gebruiken om ermee om te gaan, kan een respectvolle werkomgeving worden bevordert. Tijdens de voorlichting en training worden de knelpunten benoemd, conflicten aangepakt en zo een positieve bedrijfscultuur gecreëerd.

Voorlichting en Training investeer in kennis en oogst succes!